UFABETWINS ข้ามโรมาเวิร์ส #63: โรม่าตกสู่ยูเวนตุสที่สนามกีฬาอลิอันซ์อีกครั้ง

UFABETWINS

UFABETWINS หยุดฉัน ถ้าคุณ เคยได้ ยินเรื่อง นี้มา ก่อน ฉันแน่ ใจว่า พวกคุณทุกคนต้องกรี๊ดให้หยุด 

UFABETWINS  ถ้าคุณเป็นแฟนโรม่ามากกว่าสองสามชั่วโมง เราทุกคนเห็น

Giallorossi แพ้หล  าย  รั้งในตู ริ น  นก ลายเป็นเรื่องน่า สลด ใจอย่างยิ่ งโดยเฉพ าะอย่า งยิ่งที่บ้า นอายุหลายสิบปีของเดอะโอลด์เลดี้—สนามกีฬาอลิอันซ์ ด้วยความพ่ายแพ้ ในวันอาทิตย์ โรม่าก็แพ้ไป 10 จาก 11 นัดที่นั่น

แต่เป็นที่น่า ผิดหวัง ป็นยังสูญเ ยอีกปร การหนึ่ งคือในวันอาทิ  ตย์เมื่อสละเวลาบางส่วนที่จะแยกแยะการแข่งขันมันไม่ได้รู้สึกค่อนข้างเช่นเดียวกับการสูญเสียบางอย่าง นอดีตที่ผ่านมา ดังนั้น แบรนด อนกับ ฉันจึ  งพยายามอย่างเต็ม

ที่เพื่อค้น หาข้ อดีบาง ประการ ในก ารพ่ายแพ้ที่ น่า ผิดหวัง  รับฟังเพื่อฟังเรา อธิบายรายละ เอียดทั้งหมด รวมทั้งรอดูสัปดาห์การแข่งขันใหญ่อีกสัปดาห์หนึ่ง

รัฐวอชิงตันยิ ง หัวหน้า โค้ชนิ  คโรโลวิชและผู้ ช่วยโค้ช ได้รับ วั คซีนของเขาในวันจันทร์ที่โรงเรียนประกาศเป็นรัฐ COVID-19 วัคซีนอาณัติสำหรับพนักงานของรัฐมีผลบังคับใช้   ไล่ออกทำกับสาเ หตุแ หล่งที่ม ายืนยัน กับแอ ธ เลติก UFABETWINS

พนักงานของ  รัฐวอชิ งตัน ต้ งได้ รั  การฉีด วัคซี นห รือได้รับก ารอนุมัติ เพื่อยกเ ว้นในวัน จันทร์ J ake  Dickert  ผู้ ระสานงานการป้องกันและโค้ชทีมบร็องโกที่เข้าร่วมทีมในปี 2020 จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ช ผู้ช่วย Ricky Logo, John Richardson, Craig Stutzmann และ Mark Weber ก็ถูกไล่ออกเช่นกัน

UFABETWINS

“นี่เป็นวันที่ท้อแท้สำหรับโปรแกรมฟุตบอลของเรา สิ่งที่เราให้ความสำคัญและจะคงอยู่ต่อไปก็คือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ของชายหนุ่มในทีมของเรา” Pat Chun ผู้อำนวยการด้าน กีฬากล่าว ในแถ ลงการณ์ “ความเป็นผู้นำในทีมฟุตบอลของเราเต็มไปด้วยชายหนุ่มที่มีบุคลิกลักษณะ ไม่เห็นแก่ตัว และมีความยืดหยุ่น และเรามั่นใจว่าคุณลักษณะเดียวกันนี้จะช่วยชี้นำโปรแกรมนี้เมื่อเราก้าวไปข้างหน้า”

Rolovich ที่กล่าวว่าในเดือนกรกฎาคมเขาก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนได้รับการยืนยันหลังจากที่ชนะทีมที่เหนือรัฐโอเรกอนเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมว่าเขาได้นำมาใช้สำหรับการยกเว้น โค้ชกล่าวเมื่อวัน เสาร์ว่าเ ขายังค งรอ การตัด สินใจ เกี่ยวกั บคำข อยกเว้ นของ เขา และเขาไม่รู้ว่าผู้อำนวยการด้านกีฬา Pat Chun จะทำอย่างไรหากการยกเว้นขอ งเขาได้ รับกา รอนุมัติ

UFABETWINS

ในการแถลง ข่าวเมื่อเดือนกรกฎาคม Rolovich กล่าวว่าเ ขาจ  ะไ ได้รับกา ดวัคซีน C OVID-19 แต่ยังบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขาไม่ได้ “ต่อต้าน” การฉีดวัคซีน: “เหตุผลสำห  รับการเ ลือ กส่ วนบุค คล ขอ ฉันจะยังคง เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการใ ห้ชัดเ จน ฉัน  ด้วย ความเคารพ ฉันสนับสนุนงานทั้งหมดที่ทำโดยรัฐวอชิงตัน ซึ่งในฐานะรั ฐหนึ่ง ที่มีเปอร์เซ็ นต์การฉีดวัค ซีนสูงที่สุดในประเทศ”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม Rolovich ระบุว่ าเขาจะ ได้รับวัคซีนโ ดยกล่าวว่า “ฉันวางแ ผนที่ จะปฏิบั ติตามอาณัติ (ของรัฐบาล Jay Inslee) แน่นอน”

การดำร  งตำแห น่งข อง Rol ovich กับ Cougars   นสุดลง  ในฤดู กาล ที่สอง ของเขาหลังจากผ่านไปเพียงเจ็ดเกม Rolovich ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากฮาวายก่อน ฤดูกาล 2020 ไป 5-6 กับ WSU Cougars เอาชนะ Stanford 34-31 ในวันเสาร์เพื่อย้ายไป 4-3 ในฤดูกาลนี้ บ้านผลบอล